Інформаційна відкритість закладу

 

               
     Структура та органи управління       Кадровий склад                 Територія обслуговування
                    закладу освіти 

 

                    
 
        Річний звіт про діяльність                     Статут                                     Кошторис
                      закладу

 

                     
       Перелік додаткових освітніх        Правила прийому до                Наявність вакансій
               та інших послуг                            закладу освіти                                посад

                    
                   Фінансовий звіт                    Мова освітнього                  Освітні програми, що
                                                                         процесу                        реалізуються в закладі
                                                                                                                             освіти
                   
              Атестація закладу                   Моніторинг якості                  Матеріально технічне
              дошкільної освіти                               освіти                                  забезпечення

     
      Річний план закупівель

Вход на сайт